Trainingen hebben betrekking gehad op:

Trainingen:

 • Lepelaar Weerbaarheidstraining en agressie reductie leerlingen groep 7 en 8 OBS de Lepelaar
 • Rots en water training jonge mantelzorgers -12
 • Politie Kids, is een samenwerking tussen Politie Leystad, Sportbedrijf Lelystad, Gemeente lelysyad, Woningbouwvereniging Centrada,
 • Welzijn Lelystad en libra-Sport. 
 • hoe om te gaan met (non) verbale agressie, benaderings- en gesprekstechnieken voor medewerkers zwembad, buitendienst, balie en van het restaurant de Inloper van het Sportbedrijf Lelystad.
 • training conciërges Stichting Eduvier onderwijs groep hoe om te gaan met ouders en kinderen welke (non) verbaal agressief zijn.
 • verzorgen clinic voor judoleraren in de zorg op de Nationale Budo dag van de Judo Bond Nederland
 • docent bij opleiding judoleraar in de zorg van de judobond Nederland.
 • individuele trajecten rots en water trainingen.
 • training mentale en fysieke weerbaarheid docenten Groenhorst college te Emmeloord.
 • training mentale en fysieke weerbaarheid docenten van de Driemaster te Dronten.
 • training mentale en fysieke weerbaarheid docenten accent praktijkschool te Nijkerk
 • rots en water training voor kinderen van de naschoolse dagbehandeling ‘t Strand te Lelystad (Triade)
 • mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor volwassenen, initiatief vanuit het Sportbedrijf Lelystad.
 • rots en water training voor meisjes voortgezet onderwijs klas 1 en 2, initiatief vanuit het Sportbedrijf Lelystad.
 • PVB beoordelaar Judobond Nederland ten behoeve van judoleraar niveau 2 en 3.
 • verdieping deëscalerende vaardigheden en mentale weerbaarheidstraining voor sportwijkwerkers Sportbedrijf te Lelystad.
 • rots en water voor meisjes van de SGL, de Rietlanden en het Groenhorstcollege  te Lelystad.
 • training deëscalerende vaardigheden en mentale weerbaarheid Stichting Nederlands Instituut van Register-Experts (NIVRE)
 • valpreventie training landelijke Hippische talenten dag te Ermelo.
 • weerbaarheidstraining voor sportwijkwerkers Sportbedrijf  te Lelystad.
 • agressieregulatie en conflicthantering (mentaal, fysiek en wetgeving) personeel Stedenschool te Lelystad.
 • weerbaarheidstraining personeel Humanitas BOR Flevoland te Almere.
 • rots en water training kinderen groep 5 t/m 8 (110 kinderen) Dr. Bouwmanschool te Kampen.
 • schooljudo, scholen in aanraking laten komen met judo (project van 2basics Haarlem).
 • Weerbaarheidstraining ROC Flevoland, taal klas MBO 1

Teambuilding:

 • personeel gemeente Lelystad Afdeling Beleid (team sociaal maatschappelijk beleid).

Trainers:

 • opgeleid tot trainers agressie en conflict hantering (mentaal, fysiek en wetgeving) Intermetzo (voorheen lsg Rentray Flevoland).
 • opgeleid tot trainers assistent Fitnesstrainer Fitvak tbv  personeel lsg Rentray Flevoland.