1978 – 2000    Korps Mariniers
2000 – 2003    Koninklijke Marechaussee
2003 – tot heden     Docent Bewegingsonderwijs Stedenschool
2010 – tot heden     Directeur Libra-Sport

De eerste 22 jaar van zijn werkzame leven heeft Ferry doorgebracht bij het Korps Mariniers, hierbij kwam de lijfspreuk Qua Patet Orbis (zo wijd de wereld strekt) regelmatig aan de orde.

Tijdens  de jaren bij de Mariniers waren  er, naast diverse werkzaamheden, ook de langere uitzendingen; negen maanden in Curaçao en zes maanden Cambodja. Bij deze uitzendingen heeft Ferry altijd de sportlessen voor zijn rekening genomen, waarbij de omstandigheden vaak extreem waren. Niet alleen door het andere klimaat in de diverse uitzendingsgebieden maar ook de stress en het afreageren hiervan tijdens de sportlessen door zijn collega’s gaven soms extreme situaties.

Bij de uitzending in Cambodja heeft Ferry een andere kijk ontwikkeld op het functioneren van mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder. Tijdens het verblijf in Cambodja  is Ferry gaan nadenken over wat hij zag gebeuren bijvoorbeeld n.a.v. reacties van de kinderen in Cambodja die emotieloos waren. Voorheen had hij daar “geen” boodschap aan, dacht en handelde in de geest van “doe maar gewoon, niet zeuren maar aanpakken en doen”, zonder te kijken wat de oorzaak hiervan was of kon zijn. Een belangrijk omslagpunt in zijn leven was dat  hij wilde weten waarom een bepaalde reactie was, of hoe dat eerder te onderkennen was en daar misschien een andere richting aan gegeven kan worden. Niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen die met deze kinderen in aanraking komen.  Daarna is hij integraal beroepsvaardigheden docent bij de Koninklijke Marechaussee te Den Haag geweest. Hierbij gaf hij zelf les en instructie in hoe men communicatief de-escalerend moet werken en indien het niet anders kan fysiek te handelen bij agressieve benaderingen van de Marechaussees bij de beoefening van hun werk. Tevens gaf hij leiding aan vijf wachtmeesters van de Koninklijke Marechaussee.

Hier kwam zijn kans om naar de Fontyssporthoge school van Tilburg te gaan om zijn honger naar het waarom te stillen. Hier heeft hij vooral veel geleerd van één van de docenten, Peter Blommerde, zonder dat hij dit waarschijnlijk in de gaten heeft gehad. Na het behalen van zijn diploma Leraar Voortgezet Onderwijs van de 1e graad in Lichamelijke Opvoeding kon Ferry  zijn ei niet meer kwijt bij Defensie en is hij verder gaan kijken waar zijn mogelijkheden lagen. Deze lagen uiteindelijk terecht gekomen bij de Stedenschool (cluster 4 school binnen een JJI) als docent bewegingsonderwijs. Hij vond en vindt hierbij een geweldige, nieuwe, uitdaging om met deze jongeren aan de slag te gaan. Zijn beweegreden om er te gaan werken was en is nog steeds om de jongeren die met een vaak negatief zelf beeld, reëel of irreëel, te helpen om een positief reëel zelfbeeld van zichzelf te ontwikkelen via het bewegingsonderwijs en hierdoor een maatschappelijk aanvaardbaar gedrag aan te leren. Hij noemt dit zijn Psycho-fysieke bewegingsonderwijs.

Na een aantal jaren kwam er een mogelijkheid om een opleiding HBO-MASTER Special Educational Needs (gedragsdeskundige) te volgen. Dit heeft hij wederom met beide handen aangepakt om zo nog meer en nog beter de jongeren te kunnen begeleiden om bovengesteld doel te kunnen realiseren.

Om hier nog groter en bredere inzet met jongeren en ook met volwassen te kunnen bereiken heeft hij  Libra-Sport gestart met als doel BALANS te creëren in en door sport. Deze BALANS kan worden verkregen door het behalen van rijkserkende diploma’s en/of door weerbaarheids-  en agressieregulatie trainingen volgens beproefde evidence based methodes voor kinderen en volwassen.