Intervisietrainingen

Mensen verschillen van elkaar en op de werkplek bestaan ook verschillende belangen; Conflicten liggen op de loer. Soms worden ze uit de weg gegaan, terwijl het juist beter en effectiever is om conflicten aan te pakken, soms escaleren conflicten en lopen de emoties hoog op, met alle ongewenste gevolgen van dien voor de organisatie en voor uzelf. In de intervisietraining leert u hoe u op een effectieve manier met conflicten om kunt gaan, hoe u spannende situaties goed kunt hanteren en goede resultaten behaald, zonder de belangen van de ander uit het oog te verliezen en de relatie te verstoren. U verbetert uw relaties met anderen.

Resultaten van de training

Voorafgaand aan de training vindt er een persoonlijke intake plaats: Deze kan zowel mondeling als schriftelijk gedaan worden. Op basis hiervan stelt u uw persoonlijke doelstellingen vast.

In deze praktijkgerichte training worden korte theoretische inleidingen afgewisseld met praktische oefeningen met conflict- en onderhandelingssituaties, ervaringen uit uw eigen werksituatie staan hierbij centraal. Tijdens de rollenspelen wordt u zich bewust van uw kwaliteiten en verbeterpunten door confrontaties met uw gedrag en gerichte feedback. Door te oefenen met mogelijk ander gedrag leert u uw verbeterpunten in praktijk te brengen. Aan het eind van de training kunt u een persoonlijk actieplan op stellen.

Kenmerken van de training

 • U heeft inzicht in conflicten, waar ze over gaan en waarom ze escaleren
 • U bent zich bewust van uw persoonlijke stijl in conflicten
 • U leert vaardigheden om conflicten effectief te hanteren
 • U leert conflicten effectief te bespreken
 • U leert situaties op een andere manier te beoordelen en de relatie te verbeteren
 • U leert effectief te onderhandelen en een win-win situatie te creëren
 • U leert wat u kunt doen om uw emoties beter te controleren
 • U kent uw persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten

Waarom deze training?

Deze training is bedoeld voor iedereen die efficiënter om wil leren gaan met conflictsituaties.

Trainingsdoelen zijn:

 • Oorzaken van conflicten

 • Soorten conflictstijlen

 • Vaardigheden voor conflicthantering

 • Persoonlijke stijl van conflicthantering

 • Situaties op een andere manier beoordelen

 • Effectieve vragen stellen

 • Non-verbaal gedrag en verbaal gedrag

 • Het achterhalen van achterliggende belangen

 • Het controleren van emoties op effectieve wijze

 • Model en fasen van onderhandelen

 • Onderhandelen volgens de Harvard methode

 • Praktijksituaties en voorbeelden

 • Persoonlijk actieplan