Omgaan met agressie van zelfcontrole naar sturende fysieke technieken

Hoe in de praktijk om te gaan met agressie vergt niet alleen kennis, maar ook specifieke vaardigheden. Vaardigheden waarin u uw personeel kunt laten trainen. De trainingen zijn erop gericht de afwachtende houding of primaire reacties van personeelsleden om te zetten in herkenning en begrenzing van agressie om vervolgens respectvol en professioneel handelend op te kunnen treden. Beginnende agressie hoeft daardoor niet te escaleren en vervelende situaties kunnen worden voorkomen. Er kan worden geoefend met behulp van trainingsacteurs, waarbij de voor u herkenbare praktijksituaties kunnen worden nagebootst.

Kenmerken van de training

  • Omgaan met weerstand en agressie van mensen tijdens de uitoefening van werk
  • Zelfcontrole en neutrale houding
  • Conflictsituaties de-escalerend
  • Voorbereiding op hevige verbale agressie tot dreigend fysieke agressie
  • Eventueel fysiek sturen in dreigende agressieve situaties

Waarom deze training?

Deze training is bedoeld voor mensen die regelmatig te maken hebben met weerstand en/of agressie van anderen mensen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het gaat hier om verschillende vormen van weerstand, variërend van onbegrip en weerstand tot hevige verbale en eventuele dreigende fysieke agressie.In de training maakt u kennis met de verschillende oorzaken van weerstand en agressie. U leert uw eigen emoties en gedrag te controleren zodat u adequaat in de betreffende  situatie kunt optreden. Een belangrijk deel van de trainingstijd wordt besteed aan zelfcontrole en een neutrale houding. Verder oefent u met ‘fysiek’ sturen in agressieve situaties om uw eigen veiligheid te vergroten.

Voorafgaand aan het fysieke gedeelte van de training zal er een theoretisch kader belicht worden en is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. Tijdens de training wordt er op uw leerwensen gelet en ontvangt u persoonlijke feedback van de trainer. Doel hiervan is om u inzicht te geven in de effecten van uw gedrag en houding tijdens uw contact met lastige en agressieve cliënten.

Trainingsonderdelen zijn

  • Herkenning van eigen spanning en gedrag.

  • Zelfcontrole en neutrale houding.

  • Oefenen met toepassen van kalmeringstechnieken bij onbegrip en weerstand van cliënten.

  • Het stellen van grenzen aan gedrag.

  • Eventueel het fysiek sturen in situaties van hevige verbale tot dreigend fysieke agressie.

Resultaten van de training

Na de training kunt u in situaties waarbij u geconfronteerd wordt met agressie uw eigen gedrag onder controle houden. U hebt geleerd hoe u anderen kunt aanspreken op hun gedrag, hoe u hen kunt kalmeren en hoe u grenzen aan gedrag kunt stellen. U bent weerbaar in confrontaties met spanning verhogende vormen van (verbale) agressie en in staat om eventueel indien nodig fysiek te sturen.