Professioneel handelen in situaties van fysieke agressie

Helaas worden werknemers in sommige beroepen een enkele keer toch betrokken bij een situatie waarin in ernstige mate verbale agressie wordt gebruikt of zelfs fysiek geweld. In deze situatie is het mogelijk agressie te hanteren en de eigen veiligheid te garanderen. In de casuïstiek ervaren de deelnemers hoe zij dergelijke situaties kunnen hanteren en zo nodig de eigen veiligheid kunnen waarborgen. Deze training bestaat uit omgaan met verbale agressie en intimidatie, aangevuld met een fysiek trainingsprogramma. Er kan worden geoefend met trainingsacteurs, waarbij voor u herkenbare- praktijksituaties kunnen worden nagebootst.

Kenmerken van de training

  • Conflicten voorkomen, herkennen en professioneel sturen
  • Verdedigingstechnieken voor het gebruik van vast gepakt worden (polsen of kleding)
  • Verdedigingstechnieken voor gebruik bij trap-, vuist-, slag- en steekaanvallen
  • Verdedigingstechnieken voor gebruik bij pogingen tot verwurging

Waarom deze training

Bepaalde beroepen of personen lopen een verhoogd risico geconfronteerd te worden met fysiek agressieve situaties of zelfs met geweld. Hierbij kunt u denken aan het werken in instellingen (open of gesloten), werken in de (jeugd) zorg of werken met mensen die een gedragsstoornis hebben.

In de training wordt u geleerd en voorbereid te zijn op een mogelijke confrontatie met agressie en geweld. Irritatie, kwaadheid, angst, dichtklappen etc.  zijn reacties die de kans op een toename en escalatie van agressie vergroten. Tijdens de training leert u controle over uzelf en uw reacties te houden, wat u de gelegenheid geeft om helder te blijven denken en professioneel te handelen in extreme situaties. Hierdoor kunt u zelfs de-escalerend werken.

Voorafgaand aan de training ontvangt u een vragenlijst waarin we u vragen naar uw individuele ervaringen met agressie en fysiek geweld. Deze ervaringen kunnen tijdens de trainingen gebruikt en behandeld worden om een zo groot mogelijk leer effect te kunnen bereiken, gericht op uw eigen beroepssituatie.

Trainingsonderdelen zijn:

  • Vijf-stappen model van basisvaardigheden voor omgaan met conflicten, agressie en geweld.
  • Zelfcontrole en neutrale houding.
  • Aanraken en aangeraakt worden in fysieke situaties.
  • Aanleren van verschillende weerbaarheidtechnieken, gericht op basale verdediging tegen verschillende aanvallen.

Resultaten van de training

Na de training bent u in staat om vanuit zelfcontrole confrontaties met agressie en geweld te de-escaleren. U heeft kennis, inzicht en vaardigheden om professioneel te handelen in situaties van conflict en agressie van derden.