Zelfverdediging / weerbaarheidstrainingen in een meerjarenplan voor (zorg)instellingen.

Helaas worden sommige beroepen een enkele keer toch betrokken bij een situatie waarin in ernstige mate van verbale agressie wordt gebruikt of zelfs fysiek geweld. Ook in deze situatie is het mogelijk agressie te hanteren en de eigen veiligheid te garanderen. Door gebruik te maken van een meerjarenplan blijven de deelnemers up-to-date en kan er verdieping in de trainingen plaatsvinden. In de casuïstiek ervaren de deelnemers hoe zij dergelijke situaties kunnen hanteren en zo nodig de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te kunnen waarborgen. Deze training bestaat uit omgaan met fysiek agressie, intimidatie, aangevuld met een fysiek trainingsprogramma. Er kan worden geoefend met behulp van trainingsacteurs, waarmee voor u herkenbare praktijksituaties kunnen worden nagebootst.

Kenmerken van de training:

 • Fysieke en mentale fitheid
 • Fysieke en mentale zelfcontrole
 • Uitgebalanceerd gebruik van eigen kracht en “agressiviteit”
 • Groei en onderhoud in zelfverdedigingtechnieken

Waarom deze training?

De trainingen “zelfverdediging/weerbaarheidstrainingen” bieden in tegenstelling tot andere trainingen de mogelijkheid van onderhoud en groei verspreid over meerdere jaren. Het is bij uitstek geschikt voor beroepsgroepen die risico lopen op confrontaties met fysieke agressie of op professionele wijze fysiek moeten optreden. Voorbeelden hiervan zijn groepsleiders/sters in inrichtingen (open, besloten of gesloten) verpleegkundigen, artsen en medewerkers in de psychiatrie of beroepskrachten die op andere wijze met psychiatrische patiënten werken.

Libra-Sport  biedt een uitgebreid basis trainingsplan, waarbij het aanleren van een basishouding, techniekent.b.v.  zelfverdediging en positionering de start is. Deze basis wordt gevolgd door een jaarlijkse onderhoudstraining om op niveau te blijven en verdieping te creëren. Ieder jaar wordt afgesloten met een trainingskaart waarop de verdiepingsonderdelen zijn aangegeven.

De kracht van dit trainingsprogramma ligt in de deskundigheid van Libra-Sport welke jarenlange ervaring heeft in training en ervaring op het gebeid van geweld gerelateerde zaken. Dit gecombineerd met verbale en mentale weerbaarheid maken het een geschikt totaal pakket voor bovengenoemde beroepsgroepen. Door dit trainingsprogramma bent u in staat om in confrontaties met fysieke agressie te communiceren met uw belager en daarmee deze direct en indirect te sturen.

Trainingsdoelen zijn:

 • Juridische mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Verbale sturing van agressie, gebruik van stem als “wapen”.
 • Van aanleren naar toepassen.
 • Kennismaking aanraken en aangeraakt worden bij fysieke agressie.
 • Technieken gericht op verdedigen, waarbij de bestaande technieken van de (zorg)instelling als basis zullen dienen.
 • “Continue herhaling” van een technieken welke gericht op zijn verdedigen en verkrijgen van controle (bv polsklem, vastgepakt worden, verwurgingen, rotatietechniek).
 • Fysiek ingrijpen waar nodig met beschermingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld wapenstok, schild) of alternatieven hiervoor.

Resultaten van de training

Fysieke en mentale groei in zelfverdedigingstechnieken om confrontaties met agressie en geweld te voorkomen, te de-escaleren en te weren. Na de bijeenkomsten van de basistraining beschikt u over een professionele basishouding, mentale en fysieke zelfcontrole en basis verbale en zelfverdedigingstechnieken. Het verdere verloop richt zich op onderhouden en verdieping door trainingsbijeenkomsten. Daarnaast wordt er iedere keer gekeken naar verfijning en (nieuwe) ontwikkelingen bij de desbetreffende doelgroep.